Archive for 1

باید به مردم سوریه کمک کنیم

چرا ما بیکار نشسته ایم؟ بهترین ورش مبارزه الان کمک به مردم سوریه هست تا بتونن موفق بشن، ما هم می تونیم با همان روش موفق بشیم ! دشمن های ما دقیقا یکی هستن ، از اون طرف نیرو برای سرکوب ما میارن و برای سرکوب اونا نیرو از این طرف

روش سرکوب دقیقا مشابه هست! باید تجربه ها و روش های مبارزه ای که تا کنون موفق بوده را به اونا توضیح بدیم ، اونا حداقل شجاع تر از ما هستن و با وجود این همه کشته بازم بیرون میان! وقتی راه موفقیت پیدا شد ما هم با همون راه پیروز میشیم

شاید این کار کمترین روش برای پیروزی خودمون باشه! ضرر هم که نداره ، اونا فیسبوک دارن ، کافیه ما هم فیسبوک حمایت از اونا راه بندازیم و روش های خودمون را در اون بنویسیم

بیکار نشینید ، این راحت ترین روش مبارزه و بی خطرترینش هست

Advertisements

نوشتن دیدگاه

لینک جدید ورود به whopopular برای رای دادن به موسوی بدون فیلتر

http://8.8.247.13/Mousavi

اینم لینک مستقیم

http://8.8.247.13/voteperson.aspx?PersonID=333&?KeepThis=true&TB_iframe=true&width=510&height=450?234

نوشتن دیدگاه

بسیجی ها بترسید از روزی که موسوی حکم جهاد بدهد

کاش موسوی اجازه می داد درگیر بشیم کاش اجازه می داد ما هم کتک بزنیم ، کاش اجازه می داد ما هم چوب دستمون بگیریم ، کاش اجازه می داد به خونه بسیجی هایی که شناسایی کردیم بریزیم و کتک سیری بهشان بزینیم ، شاید هم یک روزی اجازه داد، پس ای بسیجی بترس از روزی که ما اجازه پیدا کنیم

نوشتن دیدگاه